جابر بن یزید جعفی از جابر بن عبدالله انصاری از رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که خداوند فرمود:«یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، و لولا لا علی لما خلقتک، و لولا فاطمة لما خلقتکما.» ای احمد، اگر تو نبودی جهان و جهانیان را خلق نمی‌کردم، و اگر علی نبود تو را نمی‌آفریدم، و اگر فاطمه نبود تو و علی را خلق نمی‌کردم.

منابع:

جنة العاصمة، ص 168