طرح شبهه: 

علت نامشخص بودن تاریخ شهادت حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ چیست ؟اختلاف وعدم ضبط تاريخ دقیق ولادت، وفات و يا شهادت شخصيت‌هاي صدر اسلام به ويژه خاندان عصمت و طهارت ـ عليهم السّلام ـ ناشی از چند دلایل است که به برخی اشاره می شود .1. جلوگيري از نوشتن ومنع تدوين و نقل احاديث پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به دستور خلفا خلفاي اول و دوّم.این مسئله ، دراصل نوشتن تاثیر منفی گذاشت وسبب گردید که اصل نوشتن وتدوین سیره ی نبوی وثبت سایر

پاسخ: 

رویدادها وحوادث کاملا مغفول وبی توجه بماند؛ تاسالها(حدود یک قرن واندی...) هیچ توجهی درجهان اسلام به رویدادها نبوده وبا سردی کامل  رویدادها ووقایع مهم وسرنوشت ساز درتاریخ اسلام به فراموشی سپرده شده ؛ وتازمان ایجاد رویکرد جدی به ضبط وقایع قرنها فاصله افتاده؛ اين منع تا قرن دوّم هجري ادامه داشت تا اين كه عمر بن عبدالعزيز دستور نوشتن احاديث را صادر كرد.
2.قرار گرفتن بني اميه در هرم قدرت و خصومت آنان با بني هاشم و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و نيز با بسياري از انصار كه حامي و داعي پيامبر و اهل بيت بودند، این عامل سبب می شد که اهل بیت پیامبر بعنوان رهبران واقعی برای مردم ناشناخته باشند؛ ازطرفی آنان دست به تحريف و جعل احاديث و فضيلت تراشي براي خلفا و مدح آنان و مذمت اهل بيت زدند.
3. زبيريان در حكومت كوتاه خود و عباسيان نيز براي مشروعيت سلطنت خويش و سركوب علويان راه بني اميه را ادامه دادند.
4. ازطرفی درفرهنگ عرب نیز به ثبت مواليد و حيات زنان و دختران اهميتی وجود نداشت.
5. سلطه طولاني حكومت مخالفان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و مخالفان شيعه و اتهام رفض و الحاد به شيعيان در ترويج اباطيل و جعليات و تثبيت آنها بي‌تأثير نبود و قدرت نفوذ تفكر مكتب خلفا در معرفي منابعي كه در مسير افكار آنان بود و تضعيف منابع خلاف آنان اثر به سزايي داشت.
6. تخريب و نابودي آثار تشيع حتي كتاب‌سوزي و آتش زدن كتابهاي غني شيعه و طرفداران اهل بيت در قرون نخستين مثل كتابخانه‌هاي شيخ طوسي، صاحب بن عباد و... ابهام و ترديد و اختلاف اقوال را بيشتر و پيچيده‌تر كرده است.
بنابراين طبيعي است كه مواليد، وفيات، و شهادت معصومين از جمله فاطمه ـ سلام الله عليها ـ مورد اختلاف باشد.[1]
تاريخ شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ همانند ولادت آن بزرگوار به علل مذكور در هاله ابهام مانده و اقوال مختلفي ذكر شده است و اين اختلاف به ويژه در مورد فاصله زماني رحلت پيامبر اسلام تا شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ است.
عده‌اي از علماي شعيه و سني شهادت آن حضرت را 75 روز و عده‌اي 95 روز بعد از وفات پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌دانند.
علاوه بر مواردي كه ذكر شد يكي از علل مهم  كه موجب ايجاد اختلاف،در تاريخ شهادت دخترگرامي پيامبر اسلام دانست، اين است كه احتمال تصحيف(جابجایی نقطه) در رقم تاريخ شهادت آن حضرت وجود دارد؛ يعني نقطه رقم در پايان قرار بگيرد، مثل خمس و سبعون (75روز) يا در بالاي كلمه قرار بگيرد، مثل خمس و تسعون (95روز) كه اين موجب اشتباه خواهد گرديد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ششصد پرسش و پاسخ پيرامون حضرت فاطمه زهرا، مير علي محمد نژاد.
2. پژوهشي نوين در تاريخ تولد حضرت زهرا  – سلام الله عليها- ماهنامه زائر، سال ششم، شماره 7، ص 18 و 19، علي اكبر حسني.
3. حضرت زهرا روشنی چشم مصطفی توسط حسن افتخارزاده سبزواري ترجمه شده .
 
پي نوشت:
[1] . ر.ك: حسني، علي اكبر،  پژوهشي نوين در تاريخ تولد حضرت فاطمه – سلام الله عليها- ،  ماهنامه زائر، سال ششم، شماره 7، ص 18 و 19.

مرجع: 
سایت اندیشه قم