امام جعفر صادق علیه السلام از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله شخصیت ملکوتی حضرت صدیقه کبری علیها السلام را چنین وصف می کند:خداوند نور فاطمه را قبل از خلقت آسمان و زمین آفرید.عده ای سوال کردند: پس فاطمه علیهاالسلام از سنخ انسان نیست ؟پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حوریه ای است در لباس انسان .پرسیدند: چگونه چنین چیزی ممکن است ؟رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند قبل از آن که آدم را خلق کند، فاطمه را آفرید، در آن هنگام ارواح خلق شده بودند. چون خداوند آدم را خلق کرد، ارواح را بر او عرضه داشت .پرسیدند: در آن زمان فاطمه کجا بود؟آن حضرت فرمود: در جایگاه مخصوص خود در ساق عرش .پرسیدند: غذایش چه بود؟پیامبر جواب داد: ذکر خدا (تقدیس ، تهلیل ، تحمید و تسبیح ) و الله اکبر. چون خداوند، آدم را خلق کرد و دوست داشت که نسل من از فاطمه باشد، او را به سیب بهشتی تبدیل کرد. جبرئیل آن سیب را بر من آورد و گفت : سلام و رحمت خدا بر تو ای محمد. این سیب میوه ای از میوه های بهشت است که خداوند برای تو هدیه فرستاده است .پس آن را گرفتم به سینه چسباندم . جبرئیل گفت آن را بخور.سیب را دو نیم کردم . نور درخشان و گسترده ای از آن پرتوافشانی کرد. از آن به هوس افتادم . جبرئیل گفت : ای محمد صلی الله علیه و آله چرا سیب را نمی خوری ، تمام آن را بخور که این نور منصوره در آسمان و نور فاطمه در زمین است

 بحار الانوار، ج 42، ص 50