فاطمه سلام الله علیه تربیت یافتۀ مکتب پیامبر صلی  الله علیه و آله بود وعفت و حیا در وجودش موج می­زد.

روزی پیامبر(صلی  الله علیه و آله) از دخترش فاطمه سلام الله علیها پرسید: بهترین چیز برای زن چیست؟ فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: اینکه مردی او را نبیند و او نیز مردی را نبیند.

پیامبر صلی  الله علیه و آله با شنیدن این سخن فاطمه سلام الله علیها را در آغوش گرفت و فرمود:

به راستی تو نیکوکار و پاکیزه و پاکی و در عفاف و پرهیزکاری «مریم کبری» هستی

. مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 341