پیامبر(صلی  الله علیه و آله) علاقۀ شگفتی به فاطمه(سلام الله علیها) داشت. آن حضرت تا بوسه بر پیشانی فاطمه(سلام الله علیها) نمی­زد نمی­خوابید. بسیار می­شد که پیامبر(صلی  الله علیه و آله) پیشانی و گلوگاه و سر فاطمه(سلام الله علیها) را می­بوسید و می­فرمود: «پدر و مادرم فدای تو باد. بوی بهشت از تو به مشام می­رسد»هرگاه پیامبر(صلی  الله علیه و آله) به سفری می­رفت آخرین کسی که با او وداع می­نمود فاطمه(سلام الله علیها) بود و هنگامی که از سفر باز می­گشت نخستین کسی که به دیدارش می­شتافت فاطمه(سلام الله علیها) بودپیامبر(صلی  الله علیه و آله) دربارۀ فاطمه(سلام الله علیها) می فرمود: «هرکه با تو به انصاف رفتار کند با من انصاف نموده است و هر که بر تو ستم کند بر من ستم نموده است؛ زیرا تو از من و من از تو هستم. تو پارۀ تن من و روح من در وجودم هستی»

کشف الغُمّه جلد 1 صفحه 498

بحار الانوار ج 43 ص 40