طرح شبهه: 

آيا حضرت زهرا س شهيد شده و حق‌شان غصب گرديده است؟بر اساس منابع معتبر تاريخي و زيارت نامه‌اي كه براي حضرت زهرا نوشته‌اند و در كتب معتبره آمده به صراحت، اين حقيقت بيان شده است كه آن حضرت هم مظلومه و هم مغصوبه الحق و هم شهيده هستند.علي بن جعفر از امام كاظم ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند:«ان فاطمه ـ عليها السّلام ـ صديقه شهيده ...»

پاسخ: 

بر اساس منابع معتبر تاريخي و زيارت نامه‌اي كه براي حضرت زهرا نوشته‌اند و در كتب معتبره آمده به صراحت، اين حقيقت بيان شده است كه آن حضرت هم مظلومه و هم مغصوبه الحق و هم شهيده هستند.
علي بن جعفر از امام كاظم ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند:
«ان فاطمه ـ عليها السّلام ـ صديقه شهيده ...»[1]
در بحار الانوار درباره غصب شدن حق آن حضرت چنين آمده: «... مكروبه مهمومه‌ مغصوبه مقتوله ...»[2]
پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به دخترش مي‌فرمايد: «... فانت اول من تلحقين بي مظلومه مغصوبه ...»[3]
در امالي شيخ صدوق نيز اين روايت آمده است.[4]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد.
2. الفدك في التاريخ، شهيد سیدمحمدباقر صدر.
3. فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفي، احمد رحماني همداني.
4. الحجه الغراءعلي شهادت فاطمه الزهرا، آيت الله سبحاني.

پاورقي ها:
[1] . كليني، كافي، ج 1، ص 458.
[2] . مجلسي، بحار الانوار، بيروت، دار الوفاء، 1404،‌ ج 28، ص 39.
[3] . همان، ج 36، ص 228 و ج 43، ص 174.
[4] . شيخ صدوق، امالي، تهران، انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1363، ص 113.

مرجع: 
سایت اندیشه قم