هنگامی که برای خلیفۀ اول از مردم بیعت می­گرفتند علی(علیه السلام) و گروهی از یاران باوفایش در خانۀ آن حضرت ماندند و بیعت نکردند.اما گروهی به خانۀ فاطمه(سلام الله علیها) هجوم آوردند تا به زور از علی(علیه السلام) و یارانش بیعت بگیرند. وقتی علی(علیه السلام) زیر بار بیعت نرفت هیزم آوردند و آتش فراهم کردند. آن هنگام فاطمه(سلام الله علیها) در کنار در خانه بود. دشمنان در را چنان فشار دادند که فاطمه(سلام الله علیها) میان در و دیوار ماند و کودکی که در شکم داشت و محسن نام داشت سقط شد

اثبات الوصّیۀ ص 123