رفتار علی و فاطمه علیهما السلام  با همدیگر چنان زیباست که بی ­اغراق می­ توان علی و فاطمه را در رفتار زناشویی سرمشق همۀ مردم دنیا دانست.علی علیه السلام  در این باره می­فرماید: «به خدا سوگند هرگز فاطمه سلام الله علیها  را خشمگین ننمودم و او را در هیچ کاری دل­ آزرده نکردم. او نیز در هیچ کاری از من نافرمانی نکرد و مرا خشمگین نساخت. هر لحظه­ ای که به فاطمه  می­ نگریستم حزن و اندوه از وجودم رخت برمی­ بست»[1].روزی علی علیه السلام  احساس گرسنگی نمود و به فاطمه سلام الله علیها  فرمود: آیا غذایی داری به من بدهی؟ حضرت فاطمه فرمود: به خدا سوگند دو روز است که در خانه چیزی نداریم و آنچه که تا کنون داشتیم خودم نخوردم و برای فرزندان آورده­ ام.علی علیه السلام فرمود: چرا به من نگفتی؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: از خدایم خجالت کشیدم که تو را وادار به کاری کنم که توانش را نداری[2].کارمنزل میان آن دوبزرگوار  تقسیم شده بود و علی علیه السلام  هیزم می­آورد و خانه را جارو می­زد و آب می­ آورد و فاطمه سلام الله علیها  گندم و جو را آسیاب می­ کرد و نان می پخت[3].

منابع

[1] . فاطمۀ زهرا از ولادت تا شهادت ص 183

[2] . بحار الانوار ج  43 ص 95

[3] . بحار الانوار ج 43 ص 151