«کودکی فاطمه(سلام الله علیها) »فاطمه(سلام الله علیها) در دامان بهترین زنان دنیا خدیجه پرورش می­یافت و در آغوش پدری بی­همتا تربیت می­شد.کانون خانواده، آکنده از معنویت و توحید بود و فاطمه(سلام الله علیها) در چنین خانواده­ای پرورش یافت.

او هر چند کودکی خردسال بود ولی از نزدیک، رنج­های پدرش پیامبر(صلی  الله علیه و آله) را می­دید و در کنارش می­نشست تا اندکی از رنج­های پدرش را بکاهد. فاطمه(سلام الله علیها) همراه پدرش در شِعب ابیطالب طعم رنج وگرسنگی را چشید ولی خم به ابرو نیاورد.هنوز فاطمه(سلام الله علیها) خردسال بود و هفت سال بیشتر نداشت. اما تقدیر چنان بود که درهمان کودکی طعم تلخ وداع با مادرش را بچشد. خدیجه از دنیا رفت و اندوهی سخت بر قلب پیامبر(صلی  الله علیه و آله) نشست.پیامبر(صلی  الله علیه و آله) خدیجه را به خاک سپرد و به خانه باز گشت. هنگامی که فاطمه(سلام الله علیها) درباره مادرش می­پرسید پیامبر(صلی  الله علیه و آله) در مقابل سؤال او سکوت می­نمود تا وقتی که جبرئیل فرود آمد و به پیامبر(صلی  الله علیه و آله) گفت: خداوند می­فرماید که به فاطمه(سلام الله علیها) سلام برسان و به او بگو مادرت در کاخی از طلا است که پایه­های آن از طلا و ستون­هایش از یاقوت است

فاطمۀ زهرا از ولادت تا شهادت