وقتی خدیجه با پیامبر(صلی  الله علیه و آله) ازدواج کرد زنان قریش از او کناره گرفتند و حتی به او سلام هم نمی­کردند. هنگامی که خدیجه باردار شد هیچ کس به کمک او نمی­آمد و در آن روزهای تنهایی، فاطمه سلام الله علیها بود که در شکم مادرش، او را دلداری می­داد.روز به دنیا آمدن فاطمه سلام الله علیها  فرا رسید. هیچ کس به کنار بالین خدیجه نیامد. ناگهان چهار زن نورانی وارد خانه شدند. یکی از زنان به خدیجه گفت: ای خدیجه! غمگین نباش که ما فرستادگان خداییم. من ساره [همسر حضرت ابراهیم] هستم و این زن، آسیه [همسر فرعون] است و آن دیگری مریم [مادر حضرت عیسی] است و نفر چهارم نیز صفورا دختر حضرت شعیب است.آنان فاطمه را به دنیا آوردند و در جامه­ای عطرآگین پیچیدند

منابع

بحار الانوار ج 16 ص 80