طرح شبهه: 

آيا حديث «لولا فاطمه لما خلقتکما» دلالت مي‌کند که مقام حضرت فاطمه از مقام حضرت رسول و حضرت علي عليهما السلام بالاتر بوده است ؟اما با اين وجود به خاطر مضمون آن نمي توان حکم به بطلان آن نمود ؛ زيرا لازم نيست که فاطمه زهرا (س) از رسول خدا (ص) و امير مومنان (ع) برتر باشد ؛ زيرا مقصود چنين است که شما سه تن -  و به گفته سائر روايات ، تمامي چهارده معصوم عليهم السلام - مكمل يكديگرند ، اگر چه در بين ايشان بعضي بر ديگري برتري دارند و ايشان با هم هدف اصلي آفرينش را به انجام مي رساننى و اگر کسي از شما نبود و اين هدف کامل نمي شد ، خداوند هيچ چيز را نمي آفريد ؛ حال در اين مجموعه رسول خدا (ص) از سائرين برتر بوده و سپس

پاسخ: 

مرسل بودن روايت :

اين روايت مرسل بوده و از جهت سندي اعتبار کافي را ندارد ؛ ما تمامي مدارک آن را در تحقيق مفصلي در سايت در آدرس ذيل قرار داده ايم :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=949

موافق بودن مضمون روايت با آيات قرآن و عقيده شيعه :

 

اما با اين وجود به خاطر مضمون آن نمي توان حکم به بطلان آن نمود ؛ زيرا لازم نيست که فاطمه زهرا (س) از رسول خدا (ص) و امير مومنان (ع) برتر باشد ؛ زيرا مقصود چنين است که شما سه تن -  و به گفته سائر روايات ، تمامي چهارده معصوم عليهم السلام - مكمل يكديگرند ، اگر چه در بين ايشان بعضي بر ديگري برتري دارند و ايشان با هم هدف اصلي آفرينش را به انجام مي رساننى و اگر کسي از شما نبود و اين هدف کامل نمي شد ، خداوند هيچ چيز را نمي آفريد ؛ حال در اين مجموعه رسول خدا (ص) از سائرين برتر بوده و سپس امير مومنان و سپس فاطمه زهرا (س) .

 خداوند متعال در قرآن مي فرمايد :

 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

سوره مائدة آيه 67

اي پيامبر ما ؛ آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ، ابلاغ گردان ؛ و اگر آن را ابلاغ نکني پس رسالت او را ابلاغ نکرده اي .

در اين آيه خداوند با وجود تمامي تلاش هاي رسول خدا (ص) در ابلاغ دين ، به ايشان چنين مي گويد که اگر ولايت امير مومنان را به مردم نرساني ، چون استمرار رسالتت در خطر مي افتد ، چنين است که رسالت او را انجام نداده اي !!! آيا اين با اعتقاد همه مسلمانان – چه شيعه و چه سني – در برتري رسول خدا (ص) از امير مومنان منافات دارد ؟

خير ؛ زيرا اين آيه تنها اشاره به آن دارد که دين ، زماني کامل است که ضامني براي بقا داشته باشد ؛ و آن ضامن ولايت ائمه عليهم السلام است . پس دين بدون ولايت معنا نداشته و باقي نمي ماند و اين دو مکمل يکديگرند ؛ اما در اين مجموعه رسول خدا (ص) اصل بوده و امامان در مقام بعد از ايشان مي باشند .

در مورد عبارتي که در شان فاطمه زهرا (س) آمده است نيز همين معني قصد شده است ؛ يعني فاطمه زهرا سلام الله عليها سبب استمرار ولايت و امامت و ام الائمة بوده و تلاش هاي ايشان بوده است که سبب گشت حقانيت امير مومنان (ع) بعد از 15 قرن هنوز مانند خورشيد بوده و هيچ شبهه اي نتواند با آن مقابله کند .

عده زيادي از علما و بزرگان اهل سنت تنها بخاطر همين موضع گيري فاطمه زهرا (س) در مقابل خلفا و در دفاع از امير مومنان بوده است که به مذهب تشيع گرويده و ولايت امير مومنان را اختيار کرده اند .

اگر روايت لولا علي و لولا فاطمه از معصوم صادر شده باشد ، همين معنا را بايد براي آن در نظر گرفت ؛ زيرا اين معنا نه تنها مخالفتي با آيات قرآن و عقيده شيعه نداشته و بلکه موافق با  آن نيز مي باشد .

مرجع: 
موسسه تحقيقاتي وليعصر عج الله تعالي فرجه الشريف